De verkiezingen 2014 in Brussel
25 jaar VGC
2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
Välkommen till webbplatsen för flamländska gemenskapskommissionens råd.

Den flamländska gemenskapskommissionens råd fungerar som bryssel-flamländarnas parlament.

I rådet sitter alla flamländare som valts direkt till Bryssels regionala parlament. För närvarande är de 17 stycken.

De har behörighet i alla gemenskapsärenden för alla nederländskspråkiga personer i Bryssel, nämligen kultur, undervisning och hälsovård.

Dessutom har flamländarna i Bryssel en miniatyrregering: det flamländska gemenskapskommissionens kollegium. I det sitter tre flamländska ministrar från Bryssels huvudstadsregering.

Den flamländska gemenskapskommissionens råd representerar följaktligen befolkningen i Flandern-Bryssel.
Dess främsta uppgift är naturligtvis att stödja och verka för det nederländska språket i Bryssel som är Flanderns, Belgiens och Europeiska unionens huvudstad.
Men rådet vill inte utgå från ett snävt och isolerat perspektiv utan vänder sig till alla Brysselbor, oavsett språk och härkomst. Naturligtvis ser rådet till att bandet mellan Bryssel och Flandern stärks.

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be