De verkiezingen 2014 in Brussel
25 jaar VGC
2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
Welkom op de website van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is zowat het parlement van de Brusselse Vlamingen.

In de Raad zitten alle Vlaamse verkozenen die in het Brusselse regionale parlement, rechtstreeks zijn verkozen. Op dit ogenblik zijn er dat 17.

Zij zijn bevoegd voor de gemeenschapsbevoegdheden van alle Nederlandstaligen in Brussel. Dat zijn cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheidszorg.

Daarnaast hebben de Vlamingen in Brussel ook een mini-regering: het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Daarin zitten de 3 Vlaamse ministers uit de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is dus de Vlaams-Brusselse volksvertegenwoordiging. Uiteraard is zijn eerste taak de versterking en de uitstraling van de Nederlandstalige aanwezigheid in Brussel, hoofdstad van Vlaanderen, van België en van de Europese Unie. Maar de Raad wil dat niet vanuit een bekrompen getto-mentaliteit doen. De Raad reikt de hand naar alle Brusselaars, ongeacht hun taal of afkomst. En uiteraard zorgt de Raad voor een nauwe band tussen Brussel en Vlaanderen.

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be