De verkiezingen 2014 in Brussel
25 jaar VGC
2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
Tere tulemast Flaami Kogukonna Komitee Nõukogu võrgulehele


Flaami Kogukonna Komitee Nõukogu on teatud mõttes Brüsseli flaamlaste parlament.

Kõik Brüsseli regionaalparlamenti valitud flaamlastest parlamendiliikmed kuuluvad ühtlasi ka Nõukogusse. Käesoleval ajal on neid 17.

Need parlamendiliikmed teostavad kõiki Brüsseli flaamikeelse kogukonna õigusi. Need õigused puudutavad kultuuri, sotsiaalhoolekannet ja tervishoidu.

Lisaks sellele on Brüsseli flaamikeelsetel elanikel oma mini-valitsus: Flaami Kogukonna Komitee Kolleegium. Sellesse kuulub 3 Brüsseli valitsuse flaamlasest ministrit.

Flaami Kogukonna Komitee Nõukogu on seega flaamlaste esindusorgan Brüsselis. Muidugi on selle esmane ülesanne flaamikeelsete inimeste mõju tugevdamine ja suurendamine Brüsselis, mis on nii Flandria, Belgia kui ka Euroopa Liidu pealinn. Ent Nõukogu ei soovi kujundada kitsarinnalist getolikku mõtteviisi. Nõukogu soovib ulatada oma käe kõikidele Brüsselis elavatele inimestele, sõltumata nende keelest või päritolust. Ja muidugi on Nõukogu ülesandeks tagada, et säiliksid Brüsseli ja Flandria tihedad sidemed.

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be