De verkiezingen 2014 in Brussel
25 jaar VGC
2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
Velkommen til webstedet for Rådet for Den flamske Samfundskommission.

Rådet for Den flamske Samfundskommission svarer til noget i retning af parlamentet for flamlænderne i Bryssel.

I Rådet sidder alle de valgte flamlændere, som er valgt direkte i Det regionale Parlament for Bryssel. For øjeblikket er der tale om 17.

De har kompetence over samfundsbeføjelserne for alle nederlandsktalende i Bryssel. Det er kultur, undervisning, velvære og sundhedsvæsnet.

Herudover har flamlændere i Bryssel også en mini-regering: Hovedstadsbestyrelsen for Den flamske Samfundskommission. Heri sidder der 3 flamske ministre fra Hovedstadsregeringen i Bryssel.

Rådet for Den flamske Samfundskommission er således folkerepræsentation for flamlænderne i Bryssel. Dets opgave består naturligvis først og fremmest i en forstærkning og udstråling af den nederlandsktalende tilstedeværelse i Bryssel, hovedstaden for Flandern, Belgien og Den europæiske Union. Men Rådet vil ikke at det sker ud fra en snæversynet ghetto-mentalitet. Rådet rækker alle indbyggerne i Bryssel hånden - uanset sprog og herkomst. Og naturligvis sørger Rådet for der er et tæt bånd mellem Bryssel og Flandern.

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be