De verkiezingen 2014 in Brussel

2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
De Raad in beeld

Na elke plenaire vergadering van de Raad zendt tvbrussel een boeiende samenvatting van de debatten uit. Die zijn telkens op zaterdag en zondag om 10u00 en om 14u00 te bekijken: www.brusselnieuws.be

Audio-uitzending van de debatten

Alle debatten in de plenaire vergaderingen en de commissies kun je ook rechtstreeks volgen via audio streaming.
Gebruik bij voorkeur de browsers Chrome of Firefox en klik op de geluidsbalk naar keuze.
Bij problemen kun je de voorgestelde links onder de geluidsbalken openen met VLC media player.


Halfrond, plenaire vergaderingen Brussels Parlement


Via VLC media player in m3u formaat

Zaal 201


Via VLC media player in m3u formaat

Zaal 206


Via VLC media player in m3u formaat
Klik hier voor een rechtstreekse link naar de website van het Brussels Parlement.
streaming_640 - streaming_854 - streaming_resp
Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be