De verkiezingen 2014 in Brussel

2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
Het Reglement van Orde

Het Reglement van Orde bepaalt de regels voor de werking van de VGC-Raad en de commissies en definieert de bevoegdheden van de voorzitter, het Bureau en het uitgebreid Bureau. Verder wordt bepaald welke weg ontwerpen of voorstellen van verordening, voorstellen van resolutie, moties, beleidsbrieven, beleidsnota’s en discussienota’s afleggen voor ze goedgekeurd worden en over welke parlementaire controlemiddelen de VGC-raadsleden beschikken om het beleid van het VGC-College te controleren.

Het Reglement van Orde is de allereerste tekst die door de VGC-Raad in 1989 werd goedgekeurd. In de loop der jaren volgenden enkele aanpassingen in functie van de werking van de instelling in de praktijk. Zo werden recent de spreektijden voor de tussenkomsten in vragen en interpellaties bijgestuurd.

Download het Reglement van Orde hier

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be