De verkiezingen 2014 in Brussel

2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
Brochures en publicaties
Het jaarverslag 2016-2017
Download het Jaarverslag 2016-2017
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft zijn jaarverslag 2016-2017 klaar!

Daarin blikken we terug op het politieke jaar 2016-2017. In het eerste deel zetten we de spotlichten op het parlementaire werk. In het tweede deel brengen we een overzicht van het educatieve aanbod en de activiteiten voor het brede publiek.

We presenteren het jaarverslag als een digitaal document dat je op je computer, tablet of smartphone kan raadplegen. De inhoudsopgave bestaat uit linkjes die je meteen naar de juiste pagina voeren, met de pijltjes navigeer je in het document en de homeknop brengt je terug naar het begin. Veel leesplezier!


De studiesessie over
de metropool Brussel.

Het tekstverslag en de beeldverslagen.

Lees meer ...

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) namen het gezamenlijke initiatief om een studiesessie te organiseren over de metropool Brussel.

De studiesessie startte vanuit de vaststelling dat enerzijds de troeven van Brussel als Europese metropool zich uitstrekken over de grenzen van de gemeenten, gewesten en gemeenschappen, en dat anderzijds de verstedelijkingsproblematiek zich steeds verder laat voelen op het grondgebied van Vlaanderen. De aanwezigheid van de Brusselse metropool kan niet langer genegeerd worden. Lees meer ...


Fijne informatie in een beeldig boekje
Download hier onze Nederlandstalige brochure.
De Raad heeft een nieuwe editie van zijn informatiebrochure klaar. Die stelt scherp op de rol van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het politieke landschap.
Hoe zit België precies in elkaar? En hoe past buitenbeentje Brussel in het plaatje? Een stukje staatsgeschiedenis zet je op het juiste spoor. Daarna staat de Raad zélf centraal. De bevoegdheden, het parlementaire werk, en de band met Vlaanderen: alles is glashelder uitgelegd. De brochure bevat ook een handig inlegblad met een overzicht van de raadsleden, de collegeleden en de zes volksvertegenwoordigers uit Brussel in het Vlaams Parlement. Je kunt de nieuwe presentatiebrochure online inkijken.

Informatiebrochure downloaden

De Raad anderstalig!

De presentatiebrochure is er ook in het Frans, Engels en Duits.

Met vlotte teksten, knappe foto’s en een stijlvolle vormgeving maken ze anderstalige lezers wegwijs in de Brusselse politieke puzzel.

Français Deutsch English
Téléchargez notre brochure Française. Downloaden Sie unsere deutsche Broschüre. Download our English booklet.

LOMBARDSTRAAT 61-67. Het gebouw van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft zijn eigen huis

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft sinds 1 december 2005 zijn vaste stek in de Lombardstraat. Het politieke huis van de Vlaams-Brusselse gemeenschap heeft nu een zichtbare uitstraling in het hart van de hoofdstad.

In 2000 en 2001 heeft de Raad van de VGC achtereenvolgens een oud herenhuis en een voormalig appartementsgebouw, gelegen aan de Lombardstraat 61-67, aangekocht. De twee panden, daterend van het begin van de 20ste eeuw, zijn zo gerestaureerd, gerenoveerd en verbouwd dat ze nu één geheel vormen.

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft zich van meet af aan tot doel gesteld zowel het historische patrimonium maximaal te respecteren als de uitdaging tot kwalitatieve hedendaagse architectuur aan te gaan. Tegelijkertijd heeft de Raad duurzaam gebouwd en verbouwd.

Het ontwerp is van de hand van het Antwerpse multiprofessionele architectuurbureau STRAMIEN. Dat bureau is gekozen na een wedstrijdformule met toenmalig Vlaams Bouwmeester, bOb Van Reeth als juryvoorzitter.

Architecten, ingenieurs, aannemers, vaklui, ambachtslieden en kunstenaars uit alle streken van Vlaanderen en Brussel hebben zich, zoals middeleeuwse kathedraalbouwers, uitgeleefd om met het beste van hun kunnen het huis van de Raad van de VGC te laten schitteren tussen het Brusselse stadhuis en het Brusselse parlementsgebouw.

De Raad van de VGC heeft veel aandacht besteed aan de kunstintegratie in zijn huis. Zo heeft kunstenaar Philip Aguirre y Otegui, een Vlaming van Baskische oorsprong, drie kunstwerken speciaal gecreëerd: een levensgroot bronzen beeld, een monumentale muurtekening en een origineel stadsplan op een glaswand in de vitrine van het gebouw. Er zijn ook 13 oorspronkelijke tekeningen van de Brusselse journalist-cartoonist GAL (Gerard Alsteens). Samen brengen ze een eigenzinnige kijk op dertig jaar recente politieke geschiedenis van Brussel. Voorts krijgt ook het bronzen beeld van hertog Jan I van Brabant, in 1989 gemaakt door beeldhouwer Jo De Smet, een ereplek. Het stadsbestuur van Brussel weigerde destijds het beeld een plaats te geven op de Grote Zavel. Ook zijn er kunstwerken van o.m. Pol Mara en Bruno Dyckmans. Daarnaast exposeert de Raad van de VGC zeven kunstwerken uit de befaamde Dexiacollectie. Dexia Bank stond in voor het beheer en de begeleiding van het bouwproject.

In het gebouw, met een totale bruto oppervlakte van 1.587 m2, zijn de kabinetten van de voorzitter en de ondervoorzitter, de kantoren van de fractievoorzitters en hun medewerkers en van het griffiepersoneel gehuisvest. Er zijn ook ontvangst- en vergaderruimten en een bibliotheek met leeszaal.

Voor de naamgeving van zijn vergaderzalen en publieke ruimten heeft de Raad tien opmerkelijke figuren in de geschiedenis gezocht die elk op hun manier hebben bijgedragen tot het Nederlandstalige karakter van Brussel.

Brochure "Lombardstraat 61-67" downloaden (.pdf)

De Raad denkt aan het milieu! Daarom zullen vanaf 1 februari 2010 niet langer papieren versies van agenda’s of parlementaire stukken rondgestuurd worden. Alle informatie is in een handomdraai digitaal te vinden op deze site. Hieronder kan je de recente agenda’s, stukken en verslagen inkijken. Om archiefstukken te raadplegen klik je op het luikje ‘Parlementaire Documenten’ in het menu aan de linkerkant.


De vorige jaarverslagen
Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be