De verkiezingen 2014 in Brussel

2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
De Plenaire vergadering

De plenaire vergaderingen zijn de vergaderingen van de voltallige Raad, ook wel plenumvergaderingen genoemd. De plenaire vergaderingen worden tweewekelijks samengeroepen door de Voorzitter. De agenda van deze vergaderingen wordt vastgelegd door het Uitgebreid Bureau.

Bepaalde onderwerpen worden direct geagendeerd in de plenaire vergaderingen:

Het Uitgebreid Bureau stuurt ook een aantal onderwerpen voor behandeling door naar of de plenaire vergadering of een commissie.
Deze werkwijze wordt toegepast op interpellaties, vragen, mondelinge vragen én op ontwerpen van verordening, voorstellen van verordening en voorstellen van resolutie die eerder in een commissie werden besproken en goedgekeurd.

De Raad stemt bij handopsteken, bij hoofdelijke stemming of bij geheime stemming. Om te kunnen stemmen moet de meerderheid van de leden aanwezig zijn. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Staking van stemmen komt neer op verwerping.
De plenaire vergaderingen van de Raad zijn openbaar. Wie wil, kan zelf eens langs komen om het werk van de Vlaams-Brusselse volksvertegenwoordigers te controleren. Voor groepsbezoeken en rondleidingen kunt u de heer Bart Van Walleghem contacteren op de griffie van de Raad: tel. 02/213.71.25 Fax 02/213.71.01 Email bvanwalleghem@raadvgc.irisnet.be
Lees de verslagen van de vorige Plenaire vergaderingen
of bekijk de videoverslagen van TV Brussel in streaming video.
De zittingen zijn ook on-line te beluisteren via de website van het Brussel Parlement.
Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be