De verkiezingen 2014 in Brussel

2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
De Voorzitter
Mevrouw Carla Dejonghe

Bij de aanvang van elk zittingsjaar kiest de Raad een voorzitter, die optreedt als zijn vertegenwoordiger. Hij of zij leidt de plenaire vergaderingen en zit de vergaderingen van het Bureau en het Uitgebreid Bureau voor. Het Bureau neemt het dagelijks bestuur voor zijn rekening en het Uitgebreid Bureau regelt de politieke agenda. De voorzitter zorgt voor de uitvoering van de beslissingen, bijgestaan door de griffier.

De voorzitter mengt zich niet in de plenaire besprekingen, zorgt voor het ordelijk verloop van de vergaderingen en de correcte toepassing van het Reglement van Orde, dat de werking van de Raad vastlegt.
Mevrouw Carla Dejonghe werd verkozen tot voorzitter van de Raad op 12 juni 2014.

De Ondervoorzitter
Mevrouw Brigitte Grouwels

De ondervoorzitter neemt de taken van de voorzitter over wanneer zij verhinderd is of wanneer zij zelf het woord wil voeren in de vergaderingen.
Mevrouw Brigitte Grouwels werd verkozen tot ondervoorzitter van de Raad op 20 juli 2014.

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be