De verkiezingen 2014 in Brussel

2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
De Griffie
GRIFFIER
Patricia Coppens02/213.71.80pcoppens@raadvgc.irisnet.be

De werking van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt ondersteund door de medewerkers van de Griffie. Aan het hoofd staat een griffier.

De huidige griffier is mevrouw Patricia Coppens.

Krista Kerckhoven02/213.71.80kkerckhoven@raadvgc.irisnet.be
Secretariaat van de griffier. Zij coördineert de medewerkers van de dienst Huishouding.
Stefaan Debunne02/213.71.26sdebunne@raadvgc.irisnet.be
Secretariaat van de algemene diensten. Hij coördineert de medewerkers van het onthaal.
dienst wetgeving
Nathalie Bos02/213.71.92nbos@raadvgc.irisnet.be
Adviseur -diensthoofd. Zij werkt voor de wetgevende dienst : plenaire vergaderingen en commissies. Zij coördineert de medewerkers van het Integraal Verslag.
Sophie Temmerman02/213.71.91sophie.temmerman@raadvgc.brussels
Attaché bij de dienst wetgeving: plenaire vergaderingen en commissies.
Gerd Closset02/213.71.90gclosset@raadvgc.irisnet.be
Secretariaat van de Dienst Wetgeving.
dienst financiën en personeel
Anne Claeys02/213.71.76aclaeys@raadvgc.irisnet.be
Diensthoofd, adjunct-adviseur. Zij leidt de dienst financiën en personeel.
Claudine Adam02/213.71.75cladam@raadvgc.irisnet.be
Secretariaat van de dienst financiën en personeel.
Sonia Van Belle02/213.71.78svanbelle@raadvgc.irisnet.be
Assistente boekhouding.
dienst informatie, educatie en externe relaties
Hilde Vissers02/213.71.93hvissers@raadvgc.irisnet.be
Diensthoofd, Adviseur. Zij leidt de dienst informatie, educatie en externe relaties en de infotheek.
Dirk Lagast02/213.71.94dlagast@raadvgc.irisnet.be
Educatief medewerker. Staat in voor de infotheek (halftijds).
Bart Van Walleghem02/213.71.25bvanwalleghem@raadvgc.irisnet.be
Hij verzorgt de publieke relaties van de Raad.
Karin Balis02/213.71.95kbalis@raadvgc.irisnet.be
Secretariaat van de dienst informatie, educatie en externe relaties; uitleenbalie van de infotheek.
algemene diensten
dienst informatica
Guy Verhaeghe02/213.71.35gverhaeghe@raadvgc.irisnet.be
Diensthoofd. Adviseur. Hij is verantwoordelijk voor de dienst informatica, netwerkbeheer.
gebouwen en techniek
Steve Vankerckhoven02/213.71.13svankerckhoven@raadvgc.irisnet.be
Beheert alle technische installaties van het gebouw van de Raad. Preventie-adviseur.
Raf Van Overstraeten02/213.71.99rvanoverstraeten@raadvgc.irisnet.be
Huisbewaarder.
onthaal
Chantal Van Nerom02/213.71.02cvannerom@raadvgc.irisnet.be
Onthaalmedewerkster: ontvangst bezoekers aan de onthaalbalie, telefooncentrale, postverdeling en verzendingen.
Kristof Nijs02/213.71.02knijs@raadvgc.irisnet.be
Onthaalmedewerker: ontvangst bezoekers aan de onthaalbalie, telefooncentrale, postverdeling en verzendingen.
vervoer
Paul Claeys02/213.71.15pclaeys@raadvgc.irisnet.be
Chauffeur van de voorzitter. Ondersteunt de algemene dienstverlening.
huishouding
Steven Teugels02/213.71.17steugels@raadvgc.irisnet.be
Keuken en zaalmedewerker.
Monica Wilmots02/213.71.02mwilmots@raadvgc.irisnet.be
Keuken- en zaalmedewerkster.
Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be