De verkiezingen 2014 in Brussel

2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft - net als de andere deelstaten in België - een eigen regering en een eigen parlement.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering telt 8 leden: 5 Franstalige en 3 Nederlandstalige. Aan het hoofd staat een minister-president. Voorts zijn er 2 Franstalige en 2 Nederlandstalige ministers. De regering wordt aangevuld met 3 staatssecretarissen: 2 zijn Franstalig, 1 is Nederlandstalig.

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement telt 89 parlementsleden: 72 Franstalige en 17 Nederlandstalige. Samen buigen ze zich over de bevoegdheden van het gewest (economie, energie, huisvesting, infrastructuur, landbouw, milieu, openbaar vervoer, ruimtelijke ordening, werk).
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekommert zich ook om de brandweer, de medische hulpdiensten en de vuilnisophaling en -verwerking.
De beslissingen over al deze domeinen gelden voor alle Brusselse inwoners. Want of ze nu Frans of Nederlands spreken, ze delen dezelfde tram en stoppen hun huisvuil in dezelfde zak.

De Gemeenschapscommissies
Anders ligt het voor zaken waarbij taal een belangrijke rol speelt. Je hebt in Brussel Nederlands- en Franstalige scholen, Nederlands- en Franstalige theaters, Nederlands- en Franstalige kinderopvang nodig. Voor de bevoegdheden van de gemeenschappenbeschikt de Brusselse overheid daarom nog eens over twee aparte beslissingsorganen: de gemeenschapscommissies.

Aan Nederlandstalige kant is de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) verantwoordelijk.
Aan Franstalige kant is dat de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF).

De gemeenschapscommissies zijn bevoegd voor cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid in het Nederlands en in het Frans. Net als elke overheid in België bestaan ze uit een wetgevend orgaan (de Raad) en een uitvoerend orgaan (het College).

De Vlaamse Gemeenschapscommissie
De 17 Nederlandstalige parlementsleden vormen samen de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of het miniparlement van de Vlamingen in Brussel.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft ook een miniregering, het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, dat uit de 3 Nederlandstalige leden van de Brusselse regering bestaat.

De Franse Gemeenschapscommissie
De 72 Franstalige parlementsleden vormen samen het Parlement francophone bruxellois of het deelparlement van de Franse gemeenschap in Brussel.
Het Gouvernement francophone bruxellois bestaat uit de 5 Franstalige leden van de Brusselse regering.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Om het Brusselse plaatje helemaal volledig te maken is er ook nog de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Deze commissie is bevoegd voor alle gemeenschapsinstellingen waar de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in beide talen terechtkunnen: de openbare ziekenhuizen, bijvoorbeeld.
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bestaat uit een wetgevend orgaan: de Verenigde Vergadering. Die telt dezelfde 89 parlementsleden als het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door het Verenigd College. Dat bestaat uit de 2 Nederlandstalige en de 2 Franstalige ministers van de Brusselse regering. De 3 staatssecretarissen maken er geen deel van uit. Het Verenigd College wordt voorgezeten door de minister-president van de Brusselse regering, maar die heeft slechts een raadgevende stem.

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be