De verkiezingen 2014 in Brussel

2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
Opzoeken en raadplegen Parlementaire documenten
Agenda's
 · Agenda's 2018-2019
Stukken   -   
Rangschikken: 
Resultaten
Resoluties en verordeningen
 · Overzicht van alle resoluties sinds 1989
 · Overzicht van alle verordeningen sinds 1989

De RVG Documentendatabank doorzoeken
Eigenschappen documenten
Zittingsjaar:
Document klasse:
Datum (dd/mm/jjjj): van   tot en met 
Titel:
Gebruik een komma tussen de zinsdelen bv. "begroting, dienstjaar 2010".
De titel is niet hoofdlettergevoelig.

Inhoud documenten.

Spreker:
Topic:
Een topic verwijst naar het hoofdonderwerp van de spreker, bv. "brede school".
Gebruik een komma om meerdere topics in te voeren bv. "houdende vaststelling, dienstjaar 2011".
De topics zijn niet hoofdlettergevoelig.

Rangschikken: 

Resultaat van de opzoeking.

 

 

 

 

Doorzoek het archief 1989 - 2014

Zoeken met spaties en operatoren
Voorbeeld: huisvesting and "ruimtelijke ordening"
Resultaat: alle documenten waarin huisvesting én de uitdrukking ruimtelijke ordening voorkomt.

Voorbeeld 2: radio not "lokale radio"
Resultaat: alle documenten waarin radio voorkomt, maar niet de uitdrukking lokale radio.
Definitie: als u een combinatie wilt zoeken van een uitdrukking met spatie en een ander woord of een andere uitdrukking, verbonden met een operator, dan moet u de uitdrukking met de spatie erin tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen.

Volgorde van operatoren
Voorrangsregel
U kunt verschillende operatoren in één zoekopdracht combineren. Daarbij gelden de volgende voorrangsregels:
de not-operator heeft voorrang op de and- en de or-operator,
de and-operator heeft voorrang op de or-operator.
Voorbeeld 1: theater not muziek and dans
Resultaat: alle documenten waarin de zoekterm theater voorkomt maar niet de term muziek, en waarin ook de term dans voorkomt.
Voorbeeld 2: theater or muziek and dans
Resultaat: alle documenten waarin de zoekterm theater voorkomt en alle documenten waarin tegelijk de zoektermen muziek en dans voorkomen en ook de documenten waarin tegelijk de drie termen voorkomen.

Voorrang wijzigen
Als u haakjes gebruikt, kunt u de voorrang van de operatoren veranderen.

Voorbeeld 1: (theater or muziek) and dans
Resultaat: alle documenten waarin tegelijk de zoektermen theater en dans voorkomen, en alle documenten waarin tegelijk de zoektermen muziek en dans voorkomen en alle documenten waarin de drie termen voorkomen.
Voorbeeld 2: muziek not (theater or dans)
Resultaat: alle documenten waarin de zoekterm muziek voorkomt, zonder dat de termen theater en dans in die documenten voorkomen.
Voorbeeld 3: muziek not (theater and dans)
Resultaat: alle documenten waarin de term muziek voorkomt, maar niet de documenten waarin tegelijk de zoektermen theater en dans voorkomen.

Zoeken naar combinaties met leestekens en speciale tekens
Als u wilt zoeken op twee zoektermen die door een komma van elkaar zijn gescheiden, of waarin een speciaal teken voorkomt (-, *, ?) dan moet u de verbinding tussen accolades plaatsen, anders wordt de komma geÏnterpreteerd als de logische operator "or" en het speciale teken als een operator ("not") of een jokerteken.

Voorbeeld 1: {ouders, leerlingen en leerkrachten}
Voorbeeld 2: {sociale-huisvestingsmaatschappij}

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be