De verkiezingen 2014 in Brussel

2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
Kunsten, cultureel erfgoed, musea, gemeenschapscentra, sociaal-cultureel werk in verenigingsverband, amateuristische kunstbeoefening, bibliotheekwerking, jeugd, speelpleinen, sport, derde leeftijd, speelpleinwerking, toerisme en externe culturele betrekkingen
Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be