De verkiezingen 2014 in Brussel

2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
Het Bureau en Uitgebreid Bureau
Bureau

Het Bureau, dat om de veertien dagen vergadert, is verantwoordelijk voor de administratie en de financiën van de Raad en benoemt het griffiepersoneel, op uitzondering van de griffier, die door de Raad wordt benoemd. Ook het beheer van het gebouw valt onder de bevoegdheid van het Bureau.

De Raad herverkiest bij de opening van elk zittingsjaar het Bureau. Het Bureau telt 7 leden : de voorzitter, de ondervoorzitter en 5 secretarissen :

Voorzitter Carla Dejonghe
Ondervoorzitter Brigitte Grouwels
Secretaris Jef Van Damme
Secretaris Arnaud Verstraete
Secretaris Cieltje Van Achter
Secretaris René Coppens
Secretaris Fouad Ahidar

De griffier woont de vergaderingen bij en staat in voor de notulen.


Uitgebreid Bureau

Wanneer de politieke werking van de Raad moet gecoördineerd worden, komt het Uitgebreid Bureau in actie. Het Uitgebreid Bureau bestaat uit het Bureau én de fractievoorzitters van de erkende politieke fracties :

Open Vld: Khadija Zamouri
sp.a: Hannelore Goeman
Groen: Annemie Maes
N-VA: Johan Van den Driessche
CD&V: Paul Delva
Vlaams Belang: Dominiek Lootens-Stael

Het Uitgebreid Bureau buigt zich over het opstellen van de agenda’s van de plenaire en de commissievergaderingen. Het beslist eveneens of de vragen, de vragen om uitleg en de interpellaties in de plenaire vergadering behandeld worden of doorverwezen worden naar de bevoegde commissie om daar hun beslag te krijgen. Het Uitgebreid Bureau vergadert tweewekelijks, op donderdag.

De griffier woont de vergaderingen bij en staat in voor de notulen.

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be