De verkiezingen 2014 in Brussel

2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
Agenda’s 2018-2019.
Rangschikken:
woensdag 19 september 2018
Plenaire vergadering
 
   
dinsdag 9 oktober 2018
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · Vraag om uitleg over het voortbestaan van Bar Eliza.
 •  · Vraag om uitleg betreffende het schrappen van de subsidies aan het Internationaal Folklorefestival editie 2018.
 •  · Vraag om uitleg betreffende ongehoorde Arabische teksten in het blad van het Vlaams gemeenschapscentrum Jette.
 •  · Vraag om uitleg betreffende de zomer en winterprojectoproep van Cultuurconnect.
woensdag 10 oktober 2018
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Interpellatie over het polyvalent gebruik van bestaande onderwijsinfrastructuur.
 •  · Vraag om uitleg over de start van het schooljaar 2018-2019.
 •  · Interpellatie betreffende het nieuwe inschrijvingsdecreet.
vrijdag 26 oktober 2018
Plenaire vergadering
 
   
dinsdag 13 november 2018
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · Vraag om uitleg betreffende de investeringen in de Brusselse bovenlokale sportinfrastrctuur.
 •  · Vraag om uitleg betreffende de mobiele circusinstallatie van Circus zonder Handen.
dinsdag 20 november 2018
Commissie voor Algemene Zaken, FinanciŽn, Begroting en Media
 
 •  · 1. Ontwerpen van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 52) - Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2018 Ė Stuk 6 (2018-2019) Ė Nr.1 Benoeming van een verslaggever, algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking en stemmingen en stemming over het geheel. - Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2019 Ė Stuk 5 (2018-2019) Ė Nr. 1 Benoeming van een verslaggever, algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking en stemmingen en stemming over het geheel.
woensdag 21 november 2018
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Vraag om uitleg betreffende 'geestelijke gezondheid bij Brusselse leerlingen en studenten'
 •  · Vraag om uitleg in verband met de werking van het Lokaal Loket Kinderopvang
 •  · Vraag om uitleg met betrekking tot de vermaatschappelijking van de zorg in Brussel
woensdag 28 november 2018
Commissie voor Algemene Zaken, FinanciŽn, Begroting en Media
 
 •  · Vraag om uitleg betreffende de jaarlijkse netwerkdagen voor Nederlandstalige mandatarissen georganiseerd door de VGC-administratie
woensdag 28 november 2018
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Interpellatie betreffende het gebruik van de thuistaal in twee Nederlandstalige Brusselse basisscholen in Anderlecht. Vraag om uitleg over het gebruik van de thuistaal in de school.
 •  · Vraag om uitleg over de nieuwe website schoolinschakeling.brussels en de samenwerking tussen de VGC en het Gewest met betrekking tot het aanpakken van de schooluitval in Brussel
dinsdag 18 december 2018
Commissie voor Algemene Zaken, FinanciŽn, Begroting en Media
 
 •  · Vraag over de verkiezingsspecial van BRUZZ
Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be