De verkiezingen 2014 in Brussel

2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
Agenda’s 2016-2017.
Rangschikken:
De agenda's 2015-2016
woensdag 21 september 2016
Plenaire vergadering
 •  · Opening Gewone Zitting 2016-2017
 •  · Benoeming van het Bureau
 •  · Mededeling
 •  · Beleidsverklaring 2016-2017 van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 •  · Interpellaties met betrekking tot het subsidiebeleid kunsten van de VGC en betreffende het bibliotheekbeleid in Brussel
 •  · Vragen om uitleg betreffende de uitleendienst van de VGC en over de uitrol van de "tweetalige lerarenopleiding"
dinsdag 27 september 2016
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 •  · Vragen om uitleg betreffende het herdenkingsjaar van René Magritte, over de verdere ondersteuning van Bar Eliza en over de intenties van de VGC met betrekking tot Vlaamse subsidies voor zwembaden
 •  · Vraag met betrekking tot het standbeeld van Josep Carner in de tuin van de KUB
woensdag 28 september 2016
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 •  · Vragen om uitleg betreffende de implementatie van het M-decreet in het Nederlandstalig Brussels onderwijs, over de start van het nieuwe schooljaar 2016-2017, betreffende ontslag coördinator Abrusco en over de toenemende taaklast bij het Onderwijscentrum Brussel
 •  · Vragen betreffende de zeer dure parkeertarieven voor leerkrachten en personeel van de Vlaams-Brusselse scholen en over de studiekeuzebeurs
vrijdag 30 september 2016
Plenaire vergadering
 
 
 •  · De in de jaarplanning aangekondigde plenaire vergadering van 30 september 2016 gaat niet door
dinsdag 4 oktober 2016
Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media
 •  · Vraag om uitleg betreffende de aanwervings- en bevorderingsexamens van de VGC
woensdag 5 oktober 2016
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 •  · Vraag betreffende de preventie van zelfdoding
woensdag 12 oktober 2016
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 •  · Hoorzitting CAPACITEITSPLANNING IN HET BRUSSELS ONDERWIJS
  Sprekers:
  • De heer Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG
  • De heer Petrus Van den Cruyce, voorzitter KOCB en mevrouw Christel Herbosch, opdrachthouder KOCB
  • De heer Jacky Goris, algemeen directeur Scholengroep Brussel
vrijdag 14 oktober 2016
Plenaire vergadering
 •  · Interpellaties met betrekking tot het subsidiebeleid kunsten van de VGC, betreffende het bibliotheekbeleid in Brussel, met betrekking tot de nieuwe subsidie voor stadsinnovatie, Bruss-it, betreffende het Project Innoveren en Excelleren in Onderwijs (PIEO) en over de Vlaamse Zorgverzekering
 •  · Vragen om uitleg betreffende de uitleendienst van de VGC, betreffende het Stripmuseum, betreffende de stijgende armoede in Brusselse scholen en over het studentenbeleid in Brussel
 •  · Samengevoegde vragen om uitleg over het aanbod van de Paspartoe voor Brusselse studenten en betreffende de Paspartoe
 •  · Actualiteitsvraag over de (gedeeltelijke) inkanteling van de vzw Buurtsport in de VGC
woensdag 19 oktober 2016
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 •  · Vragen om uitleg betreffende ‘de strijd tegen borstkanker’ en over de wachtlijsten voor integrale jeugdhulp en het gebrek aan cijfers voor het Brussels gewest
woensdag 26 oktober 2016
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 
 •  · De aangekondigde vergadering van de Commissie voor Onderwijs en Vorming
  van woensdag 26 oktober 2016 zal niet doorgaan. Een nieuwe vergaderdatum wordt snel meegedeeld.
vrijdag 28 oktober 2016
Plenaire vergadering
 •  · Interpellatie over de commercialisering van de kinderopvang
 •  · Vragen om uitleg betreffende het seniorenbeleid van de VGC, over &rsquot;Kinderarmoede&rsquot;, betreffende de investeringen in het Brusselfonds, betreffende de stijgende armoede in Brusselse scholen en over de mogelijkheid tot het verkrijgen van huursubsidies voor onderwijsinfrastructuur
 •  · Samengevoegde vragen om uitleg betreffende kinderopvang en over het inzetten van PWA’s voor de opvang op en door de school
 •  · Actualiteitsvraag betreffende de aanbevelingen van de audit van de regionale zenders
woensdag 9 november 2016
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Interpellatie betreffende de gezondheidsrisico’s bij de consumptie van vlees van onverdoofd afgeslachte dieren in de Vlaams-Brusselse scholen Vraag om uitleg over de daling van studenten die kiezen voor de studierichting onderwijs
 •  · Vraag om uitleg over de daling van studenten die kiezen voor de studierichting onderwijs
dinsdag 15 november 2016
Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media
 
 
 •  · De geplande Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 15 november 2016 gaat niet door.
woensdag 16 november 2016
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 
 •  · De vergadering van de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 16 november 2016 om 14.00 uur gaat niet door.
vrijdag 18 november 2016
Plenaire vergadering
 •  · Beleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2014-2019 – Addendum 3
 •  · betreffende de gezondheidsrisico’s bij de consumptie van vlees van onverdoofd afgeslachte dieren in de Vlaams-Brusselse scholen
 •  · Interpellaties betreffende de gevolgen van de onwettige aanwervingen bij de lokale besturen voor de Nederlandstaligen in Brussel en de houding van het College tegenover de naleving van de taalwetten, betreffende de besparingen van de Vlaamse Regering op onderwijs en betreffende de geleidelijke afbouw van de kinderdagverblijven van het GO! in Brusse
 •  · Vragen om uitleg over "Kinderarmoede", betreffende kinderopvang, over bedrijfsstages voor leerkrachten secundair en hoger onderwijs en over de ontwikkeling van de Brusselse Tienerschool
 •  · Actualiteitsdebat met betrekking tot de investering uit Vlaanderen voor sportinfrastructuur en betreffende de sportinvesteringen van de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
woensdag 23 november 2016
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Hoorzitting "Edu XL Charter"
  . De heer Frank Noten, directeur en verantwoordelijke Edu XL
dinsdag 29 november 2016
Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media
 
dinsdag 29 november 2016
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · Vragen om uitleg over een evaluatie van het Jongerenfonds, betreffende de IMC Cultuur en over het jeugdinterventieteam voor jeugdinfrastructuur
 •  · Interpellatie met betrekking tot de invoering van een museumpas
woensdag 30 november 2016
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Vraag betreffende "de campagne verhuis voor het te laat is"
vrijdag 2 december 2016
Plenaire vergadering
 •  · Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de rekening voor het dienstjaar 2015
 •  · Motie van aanbeveling tot besluit van de op 18 november 2016 gehouden interpellatie betreffende de gevolgen van de onwettige aanwervingen bij de lokale besturen voor de Nederlandstaligen in Brussel, en de houding van het College tegenover de naleving van de taalwetten
 •  · Interpellaties met betrekking tot de inkanteling van het Sint-Lukasarchief in het CIVA, over de inkanteling van Buurtsport in de VGC-administratie
 •  · Vragen om uitleg betreffende het diversiteits- en participatiebeleid, betreffende de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel,betreffende seksisme in de cultuursector, over de verdere stappen inzake de tweetalige lerarenopleiding, betreffende de speelpleinen, over de samenhuizing van CLB Brussel (GO!) en CLB N- Brussel (VGC)
dinsdag 6 december 2016
Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media
 
 •  · Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2016
 •  · Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2017
zondag 11 december 2016
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Voorstel voor resolutie betreffende het inschrijvingsbeleid voor het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel.
vrijdag 16 december 2016
Plenaire vergadering
dinsdag 10 januari 2017
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 •  · Vraag over een nieuw speeldomein in Brussel.
 •  · Vraag over het aanbod van gemeenschapscentra voor tieners en jongeren.
 •  · Vraag betreffende de gereglementeerde boekenprijs.
woensdag 11 januari 2017
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · DEZE COMMISSIE GAAT NIET DOOR ! De agendapunten worden verplaatst naar de commissie van 25 januari 2017.
vrijdag 13 januari 2017
Plenaire vergadering
 
 
 •  · DE PLENAIRE VERGADERING van 13 januari gaat NIET door!
dinsdag 17 januari 2017
Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media
 
 •  · Studiebezoek VBM - ENKEL VOOR RAADSLEDEN.
woensdag 18 januari 2017
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 •  · Vraag om uitleg over het seksueel misbruik in de sportwereld en de opvolging hiervan.
 •  · Vraag om uitleg betreffende Loverboys.
 •  · Vraag om uitleg betreffende kindermishandeling.
dinsdag 24 januari 2017
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · Interpellatie betreffende de aanwezigheid van moslimfundamentalisten in GC Pianofabriek.
 •  · Vraag om uitleg betreffende de gereglementeerde boekenprijs
 •  · Vraag over de rol van de VGC bij de dubbele Vlaamse projectoproep rond diversiteit in het jeugdwerk.
woensdag 25 januari 2017
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Voorstel van resolutie betreffende het inschrijfbeleid voor het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel.
 •  · Vragen om uitleg betreffende een nieuwe school in Sint-Lambrechts-Woluwe en betreffende de nieuwe instaptoets voor eerstejaarsstudenten leerkracht.
 •  · Vraag over het ziekteverzuim bij het onderwijzend- en directiepersoneel.
vrijdag 27 januari 2017
Plenaire vergadering
 •  · Vraag om uitleg betreffende de armoedetoets
 •  · Interpellaties betreffende het beleidsplan in het kader van de regierol van de VGC met betrekking tot het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid en het subsidiedossier met betrekking tot de aanwerving van personeelsleden terzake, over het Beleidsplan Lokaal Sociaal Beleid 2016-2020, over de concrete start van de Huizen van het Kind en over de hervorming van het onderwijs
woensdag 1 februari 2017
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Interpellatie over de stopzetting van de subsidies voor het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg.
woensdag 8 februari 2017
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Vraag om uitleg over het beleid inzake kleuterparticipatie in Brussel.
 •  · Vraag om uitleg over de speelpleinwerking.
 •  · Vraag over het ziekteverzuim bij het onderwijzend- en directiepersoneel.
dinsdag 14 februari 2017
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · Vraag om uitleg betreffende de vermindering van subsidies voor Toestand vzw.
 •  · Vraag over de rol van de VGC bij de dubbele Vlaamse projectoproep rond diversiteit in het jeugdwerk.
woensdag 15 februari 2017
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Vraag om uitleg betreffende dementiezorg bij ouderen met een migratie-achtergrond.
 •  · Vraag om uitleg over de open subsidieoproep brede gezinsondersteuning.
dinsdag 21 februari 2017
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Studiebezoek aan de basisscholengemeenschap Sint-Pieter en Sint-Guido in het kader van de "Week tegen het pesten". ENKEL voor RAADSLEDEN.
vrijdag 24 februari 2017
Plenaire vergadering
 •  · Motie van aanbeveling tot besluit van de op 1 februari 2017 in de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin gehouden interpellatie betreffende de stopzetting van de subsidies voor het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg.
 •  · Interpellatie met betrekking tot het Investeringsplan 2016-2020 en de uitvoering ervan.
 •  · Vragen om uitleg betreffende "taalbeleid BX Brussels", over de renovatiewerken en de nieuwe concessie van het café De markten, over de inspiratienota over de bibliotheek van de toekomst, betreffende de onderbemanning in de zorgsector, betreffende de personeelssituatie van de VGC, betreffende de "buurtgerichte zorgnetwerken", over de stijgende werkdruk in de woonzorgcentra, betreffende het overleg met de Vlaamse minister betreffende het armoedebeleid, betreffende "dementiezorg bij ouderen met een migratie-achtergrond" en over het immersieonderwijs in de Nederlandstalige Brusselse scholen.
 •  · Actualiteitsdebat over de inschrijvingsprocedure voor het basis- en middelbaar onderwijs en betreffende het inschrijvingssysteem middelbaar onderwijs
 •  · Actualiteitsvraag betreffende pesten in Brusselse scholen
dinsdag 14 maart 2017
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · Interpellatie met betrekking tot het filmvertoningsbeleid
 •  · Vraag om uitleg inzake cultuureducatie
woensdag 15 maart 2017
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Voorstel van resolutie betreffende het inschrijfbeleid voor het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel
vrijdag 17 maart 2017
Plenaire vergadering
 
 
 •  · De eerder geplande plenaire vergadering op vrijdag 17 maart 2017 gaat niet door.
woensdag 22 maart 2017
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Voorstel van resolutie betreffende het inschrijfbeleid voor het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel
 •  · Vragen om uitleg over de problemen met de COOVI keukentoren en betreffende pesten in Brusselse scholen
dinsdag 28 maart 2017
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · Vragen om uitleg over de werking van de Paspartoe en betreffende de tijdschriften van de gemeenschapscentra en de logo’s in de colofons
woensdag 29 maart 2017
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Vragen om uitleg over de organisatie van het Gala van Welzijn, over de aanbevelingen voor een betere geestelijke gezondheidszorg en betreffende de ‘Dag van de zorg’
vrijdag 31 maart 2017
Plenaire vergadering
 
 •  · Voorstel van resolutie betreffende het inschrijfbeleid voor het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel
 •  · Samengevoegde interpellaties en vraag om uitleg betreffende ouderparticipatie van ‘allochtone ouders’, betreffende het opstarten van proefprojecten rond ouderbetrokkenheid en over het beleid van de VGC ten aanzien van de participatie van allochtone ouders
 •  · Interpellatie over de ondersteuning van de Lokale Diensten Centra (LDC)
 •  · Samengevoegde vragen om uitleg betreffende de inschrijvingsloterij voor de scholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en over de beslissing van het LOP om het inschrijvingssysteem voor het secundair onderwijs te veranderen.
 •  · Vragen om uitleg over de “tweetalige” kinderopvang van de GGC op het bestaand net van kinderdagverblijven erkend door K&G, betreffende de ondersteuning van eerstelijnsgezondheidsinitiatieven, over de oproep van Vlaams minister Hilde Crevits voor het bouwen van nieuwe scholen, betreffende ‘de onzekerheden voor het Brussels Deeltijds Kunstonderwijs’, over onderwijs aan zieke kinderen en betreffende Bruvoices en het burgerparlement
dinsdag 18 april 2017
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Vragen om uitleg over de problemen met de COOVI keukentoren, over het bouwproject op de voormalige KUB-site, betreffende de start van het schooljaar 2017/2018 en het offerfeest, over de Brusselse Tienerschool, over de oproep van Vlaams minister Hilde Crevits voor het bouwen van nieuwe scholen en over onderwijs aan zieke kinderen
vrijdag 28 april 2017
Plenaire vergadering
 
 
 •  · de eerder geplande plenaire vergadering op vrijdag 28 april 2017 gaat niet door !
dinsdag 2 mei 2017
Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media
 
 •  · Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2017
 •  · Interpellatie betreffende het jaarverslag 2016 van de VGC-financiën.
woensdag 3 mei 2017
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Vragen om uitleg betreffende het ‘project sensibilisering woningscreening’, betreffende de moeilijke positie van de Nederlandstalige gezinszorg en over ouderenmishandeling
dinsdag 9 mei 2017
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · Ontwerp van verordening houdende het ondersteunende sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 •  · Vragen om uitleg betreffende de werkingssubsidies kunsten 2017 en over het jeugdbeleid van de VGC
woensdag 10 mei 2017
Samenwerkingscommissie met de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Brussels hoofdstedelijk gewest.
 
 •  · Rapport 2017 van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel.
vrijdag 12 mei 2017
Plenaire vergadering
woensdag 17 mei 2017
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Voorstel van verordening betreffende de verplichting om personen met een handicap aan te werven in de VGC-administratie en VGC-diensten en de samenwerking te bevorderen met de maatwerkbedrijven en de diensten voor sociale tewerkstelling.
 •  · Vragen om uitleg betreffende ouderenmishandeling, over het aantal plaatsen in de kinderopvang, betreffende de vaccinatieproblematiek in het Brussels gewest en betreffende mantelzorg
dinsdag 23 mei 2017
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · Vragen om uitleg betreffende de werkingssubsidies kunsten 2017, over het jeugdbeleid van de VGC, met betrekking tot het Cultuurcentrum Brussel, betreffende Greentrack, over de dalende interesse naar initiatieven om Brussel te leren kennen, over de geplande speelzone in de Neerhofhoeve en met betrekking tot het sport- en tewerkstellingsproject The Vertical Club
dinsdag 23 mei 2017
Plenaire vergadering
 
 
 •  · De in de jaarkalender aangekondigde plenaire vergadering op dinsdag 23 mei 2017, gaat NIET door.
woensdag 24 mei 2017
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Samengevoegde interpellaties over het aantal uitsluitingen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs en over het groot aantal kinderen en jongeren die van school worden gestuurd
 •  · Vraag om uitleg over de ondersteuning van het OCB binnen het secundair onderwijs
woensdag 31 mei 2017
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Vraag om uitleg betreffende initiatieven omtrent Roma in Brussel
 •  · Vraag om uitleg over de kwaliteit van de kinderopvang en de nulmeting hiervan via MeMoQ
vrijdag 9 juni 2017
Plenaire vergadering
 •  · Vragen om uitleg betreffende de Gemeentelijke Basisschool Prinses Paola en de Gemeentelijke Lagere school voor Buitengewoon Onderwijs Klim Op te Sint-Lambrechts-Woluwe, over schulden op school, betreffende radicalisering, over het toenemend aantal kansarme leerlingen in het onderwijs, met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag in de sport, over het bereik van de Paspartoe van mensen in armoede, betreffende de evaluatie van het Jongerenfonds, over de gevolgen van het invoeren van de persoonsvolgende financiering, betreffende "sensibilisering dementie"
 •  · Personeelsstatuut van de Permanente Diensten van de Raad.
  Voorstel tot wijziging van de artikelen 12, 87, 88, 89, 98 en 111
 •  · Samengevoegde interpellaties en vraag om uitleg betreffende de slaagkansen van Vlaams-Brusselse leerlingen in het hoger onderwijs, betreffende de slaagkansen van de leerlingen van het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs in het hoger onderwijs
  Vraag om uitleg over de slaagkansen van hogeschoolstudenten met een diploma secundair onderwijs van het Brussels Nederlandstalig onderwijs
 •  · Voorstel van verordening betreffende de verplichting om personen met een handicap aan te werven in de VGC-administratie en VGC-diensten en de samenwerking te bevorderen met de maatwerkbedrijven en de diensten voor sociale tewerkstelling
 •  · Interpellatie met betrekking tot het project "Boekstart" ter vervanging van "Boekbaby’s"
dinsdag 20 juni 2017
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 
 •  · De aangekondigde bijeenkomst van de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 20 juni 2017 gaat niet door.
woensdag 21 juni 2017
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Vraag om uitleg betreffende de consultatiebureaus
vrijdag 23 juni 2017
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Vragen om uitleg over de diversiteit van de leerkrachten in het Nederlandstalig Brussels onderwijs, over de begeleiding van schoolgaande vluchtelingen die omwille van het sluiten van opvangvoorzieningen moeten verhuizen, over het M-decreet en de begeleiding in het Nederlandstalig Brussels onderwijs enover de nieuwe projectsubsidie "Student N Brussel"
vrijdag 23 juni 2017
Plenaire vergadering
 
 
 •  · De vroeger aangekondigde plenaire vergadering op vrijdag 23 juni 2017 gaat niet door.
dinsdag 4 juli 2017
Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media
 
 •  · Rekening voor het dienstjaar 2016 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Rekening van het Reservefonds
vrijdag 7 juli 2017
Plenaire vergadering
 •  · Ontvankelijkheid - Voorstel van resolutie betreffende aangifteformulieren voor de inkomstenbelasting in strijd met de taalwet
 •  · Begrotingsstukken van de Raad - Rekening voor het dienstjaar 2016 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Rekening van het Reservefonds
 •  · Personeelsstatuut van de Permanente Diensten van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Wijziging - Bijlage VII: Occasioneel telewerken
 •  · Vragen om uitleg betreffende Bruzz, over de rol van jeugdwerkers in de LIVC’s, over de inspiratienota over de bibliotheek van de toekomst, over het gemeentelijk zwembad Neptunium in Schaarbeek, betreffende jeugdhulp en kinderarmoede, over de gevolgen van de uitbreiding van de Vlaamse sociale bescherming voor de Brusselaars en over de tweetalige lerarenopleiding
woensdag 12 juli 2017
Samenwerkingscommissie met de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Brussels hoofdstedelijk gewest.
 
 •  · Het sportbeleid van de Vlaamse Regering in Brussel
  Spreker: de heer Philippe MUYTERS, Vlaams minister bevoegd voor Werk, Economie, Innovatie en Sport
Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be