De verkiezingen 2014 in Brussel

2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
Studiesessie Metropool Brussel.

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) namen het gezamenlijke initiatief om een studiesessie te organiseren over de metropool Brussel.

De studiesessie startte vanuit de vaststelling dat enerzijds de troeven van Brussel als Europese metropool zich uitstrekken over de grenzen van de gemeenten, gewesten en gemeenschappen, en dat anderzijds de verstedelijkingsproblematiek zich steeds verder laat voelen op het grondgebied van Vlaanderen. De aanwezigheid van de Brusselse metropool kan niet langer genegeerd worden.

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken en de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie willen, mede met het oog op de voorbereiding van een nieuw Vlaams regeerakkoord in 2014, deze problematiek op de agenda zetten. Door het scherp stellen van de kansen en bedreigingen willen de initiatiefnemers aan de beleidsmakers duidelijk maken dat een eensgezinde visie met heldere keuzes over de plaats, de rol en het belang van Brussel als Europese metropool crucialer wordt.

Op deze webpagina vind je het verslag en de presentaties van Vlabest.


De beeldverslagen.

 

Het verslag van TV Brussel

Het tekstverslag.

Het verslag kan je hier downloaden.

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be