De verkiezingen van 25 mei 2014
Over deze verkiezingen

Buitenbeentje Brussel
Op 25 mei 2014 trekken alle kiesgerechtigde Belgen naar de stembus voor de ‘moeder aller verkiezingen’. Op die dag vallen de Europese, federale en regionale verkiezingen samen in ons land. De Brusselaars stemmen niet alleen voor het Europees en het Federaal Parlement. Zij verkiezen ook de parlementsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Bovendien kunnen Brusselaars die voor Nederlandstalige lijsten kiezen ook een stem uitbrengen voor het Vlaams Parlement. Brussel is dus een buitenbeentje dat om wat extra uitleg vraagt.

Drie verkiezingen op een rij
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een tweetalig gewest. Dat betekent dat de inwoners bij de verkiezingen een keuze moeten maken tussen Franstalige of Nederlandstalige lijsten.

Het Europees Parlement
Om te beginnen moeten de Brusselaars een stem uitbrengen voor het Europees Parlement. In België sturen we 12 Nederlandstalige leden, 8 Franstalige leden en 1 Duitstalig lid naar het Europees Parlement. In Vlaanderen krijg je alleen de lijst met de Nederlandstalige kandidaten te zien in het stemhokje. De Brusselaars kunnen kiezen of ze Nederlandstalige of Franstalige kandidaten aanduiden voor het Europees Parlement. Wie voor de Nederlandstalige partijen kiest, vindt 12 kandidaten op een lijst. Wie de voorkeur geeft aan Franstalige partijen, ziet een lijst met 8 kandidaten verschijnen op de stemcomputer.

Het Federaal Parlement
De Brusselaars stemmen vervolgens voor het Federaal Parlement. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden 15 volksvertegenwoordigers naar de Kamer gestuurd. De Brusselse kiezers vinden zowel de Nederlandstalige als de Franstalige lijsten op het scherm. Hieruit maken zij een keuze.
Door de zesde staatshervorming is de Senaat grondig hervormd. De 60 overgebleven senatoren worden niet meer rechtstreeks verkozen. 50 van hen komen uit de deelparlementen en 10 worden gecoöpteerd.

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
De Brusselaars verkiezen ook hun eigen Brussels Hoofdstedelijk Parlement met 89 parlementsleden. Ook hier moeten ze een keuze maken tussen Nederlandstalige of Franstalige lijsten. De wet bepaalt dat er 72 Franstalige en 17 Nederlandstalige parlementsleden in het Brussels Parlement zetelen. De kandidaten moeten verklaren tot welke taalgroep ze behoren. In het stemhokje moet alle Brusselaars eerst een keuze maken voor een taalgroep. Pas daarna kunnen ze hun stem op de kandidaten uitbrengen: 72 Franstalige of 17 Nederlandstalige. Wie voor Nederlandstalige partijen kiest, mag daarna ook nog 6 kandidaten aanduiden voor het Vlaams Parlement. Van de 124 zitjes in het Vlaams Parlement zijn er altijd 6 voorbehouden voor Vlaamse Brusselaars.

Brussel-Halle-Vilvoorde
De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde heeft lang voor politieke discussies gezorgd. Tot de vorige verkiezingen kon je in de hele kieskring zowel voor Nederlandstalige als voor Franstalige partijen stemmen. Maar nu is Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst en geldt er een andere regeling.

Grote uitzondering zijn 6 gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel.
Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem zijn faciliteitengemeenten. Het zijn Vlaamse gemeenten, maar er wonen meer Franstaligen. Voor hen zijn er speciale maatregelen (faciliteiten) waardoor ze bijvoorbeeld Franstalige scholen kunnen oprichten. Ook voor de verkiezingen gelden in deze zes gemeenten andere regels:

Europees Parlement
Net zoals de Brusselaars mogen de inwoners van de faciliteitengemeenten kiezen of ze voor Nederlandstalige of voor Franstalige kandidaten stemmen.

Federaal Parlement
De kiezers uit de 6 faciliteitengemeenten kunnen kiezen of ze voor de kandidaten van Vlaams-Brabant zullen stemmen of voor de kandidaten die opkomen in het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vlaams Parlement
Voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement stemmen ze op dezelfde manier als alle inwoners van Vlaams-Brabant.Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info.raad@raadvgc.irisnet.be